समज हा साखरेप्रमाणे
गैरसमज हा मिठाप्रमाणे असतो
जीवनाच्या दुधात काय टाकावे
हे ज्याने त्याने ठरवावे

कुणीतरी कुणाबद्दल काही सांगितले
म्हणून तेच खरे
असे मानू नका
अनुभवाने खात्री करा
जीवनाच्या दुधाला गोडी आल्याशिवाय राहणार नाही.??

Samaj ha sakrepramane gairsamaj ha mithpramane
Asto JIvanachya Dudhat kay takave he jyane tayane Thravave
Kinitari konabdal kahi sangitle mhnun tech khare asemanu naka
Anubhvane khatri kara
jivnachya dudhala godi alyshivay rahnar nahi


Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...