Believe …. For anyone you know

विश्वास ठेवा….आपण जेव्हा कोणासाठी काही चांगल करत असतो, तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा कुठेतरी
काही चांगल घडत असतं. इतकचं की ते आपल्याला दिसत नसतं

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...