50+ Swami Samarth Suvichar in Marathi | स्वामी समर्थ सुविचार इन मराठी

Swami Samarth Suvichar in Marathi | स्वामी समर्थ सुविचार इन मराठी

गरिबाला केलेले दान,
आणि सद्गुरू स्वामींचे मुखात घेतलेले नाव
कधी वाया जात नाही..


खूप अडचणी आहेत जीवनात,
परंतु त्यांना समोर जाण्याची शक्ती
फक्त तुमच्यामुळे येते..


।। भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे ।।


‼ श्री स्वामी समर्थ ‼
काही गोष्टी असतात
त्या आपण कोणालाच सांगु शकत नसतो,
त्यावेळेला तुम्ही ती गोष्ट स्वामीना तर सांगुन बघा
तुमचे मन किती हलके होईल ते समजेल..
‼ स्वामी हो ‼


Shri Swami Samarth Suvichar Marathi | श्री स्वामी समर्थ सुविचार मराठी

कोणत्याही साकारात्मात विचारांना
कोणतेही विष मारू शकत नाही,
आणि कोणत्याही नकारात्मक विचारांना
कोणतेही औषध वाचवू शकत नाही..


जो असे कारण सर्व सृष्टीशी अकारणे
जो लावी भक्तीसी भुलवी मनाच्या दंभ
युक्तीसी असा अविनाशी स्वामी माझा..


विश्वास ठेव
जिथे संपते मर्यादा तुझी,
तिथून साथ देतो मी..


तुझ्या अंतरात्म्यात आहे मी
तुला हरू देणार नाही,
या कलियुगात तुला एकटे सोडणार नाही,
जी झुंझ तू खेळतो आहेस मनासी
त्यात तुला मार्ग दाखवत असणार मी..
।। भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे ।।


उगाची भितोसी भय हे पळू दे,
जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे,
जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा,
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा..


Swami Samarth Suvichar | स्वामी समर्थ सुविचार

जाणीव ठेव शुद्ध मनासी
काय व्यर्थ बरळतो
कशाची असो भूक त्यासी ?
तू पुढे काय ठेवितो..


भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे,
एवढ वाक्य पुरेस आहे
कोणत्याही संकटावर मात करण्यासाठी..
मनामध्ये श्रद्धा आणि विश्वास असेल तर
कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही आहे..


यशस्वी होण्याचा
एकच उत्तम पर्याय आहे,
दुसऱ्याच भलं झालेले पाहण्याची ताकद
आपल्या मनात असली पाहिजे..


फक्त कुणाच्या सांगण्यावरुन
आपल्या मनात एखाद्या व्यक्ती विषयी
चांगले किंवा वाईट मत बनवण्यापेक्षा,
स्वतः चार पावले चालुन
समोरासमोर त्या व्यक्ती सोबत
संवाद साधुन मगच खात्री करा..


एका जोक वर जर तुम्ही
पुन्हा-पुन्हा हसू शकत नाही.
तर मग ज्यांनी तुम्हाला दुखावलं आहे
त्यांच्यासाठी का पुन्हा पुन्हा रडता ?


Shri Swami Samarth Suvichar | श्री स्वामी समर्थ सुविचार

प्रामाणिकपणा
हि खूपच बहुमुल्य वस्तू आहे,
कुठल्याही फालतू माणसाकडून
त्याची अपेक्षा धरू नका..


आशेचे निराशेचे
असे अनेक प्रसंग येतात,
पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं
कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात..


थेंब कितीही लहान असला तरी
त्याच्यात अथांग सागरात
तरंग निर्माण करण्याची क्षमता असते.
त्यामुळे स्वतः ला कधीही लहान समजू नका..


माणसाच्या आयुष्यात
दुःखापेक्षा सुख जास्त असते
पण त्याला आकाशापेक्षा
चमकणाऱ्या विजामध्येच जास्त इंटरेस्ट असतो..


रागाला जिंकण्याचा एकमेव उपाय
म्हणजे मौन..


Shri Swami Samarth Suvichar in Marathi | श्री स्वामी समर्थ सुविचार इन मराठी

यश मिळे पर्यंत
गप्प बसून राहा,
कारण सिंह जर ओरडत राहिला तर
त्याला शिकार मिळणार नाही..


ज्याने आयुष्यात
काहीच चूक केली नाही,
याचा अर्थ त्याने आपल्या जीवनात
काहीच केले नाही..


जिंकणं आणि हारणं
या दोन्हींसाठीही सारखीच ताकद लावावी लागते
तर हरण्याच्या का मनात आणता ?


आपण फक्त आनंदात रहावे
कारण आपल्याला दुःख देण्यासाठी,
अनेक बिनपगारी लोक
पूर्ण वेळ काम करत असतात..


स्वतः ला हसवायचं असेल तर
दुसर्याला रडवणं लगेच बंद करावं!


Shri Swami Samarth Marathi Suvichar | स्वामी समर्थ मराठी सुविचार

भेकड म्हणून जगण्यापेक्षा
शुराचे मरण कधीही चांगले..


माणसाला एखादी गोष्ट करायची असेल तर
मार्ग सापडतो
आणि करायची नसेल तर
कारणं सापडतात..


विश्वास हा
खोडरबर सारखा असतो,
तुम्ही केलेल्या प्रत्येक
चुकीबरोबर तो कमी होत जातो..


जे तुम्हांला नावे
ठेवण्याचा प्रयत्न करतात,
त्यांना कामावर ठेवण्याचा
तुम्ही प्रयत्न करा


समुद्रात कितीही मोठे वादळ आले तरी
समुद्र आपली शांतता कधीही सोडत नाही..


Swami Samarth Marathi Suvichar | स्वामी समर्थ मराठी सुविचार

कोणतेही कार्य हे
अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही,
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करत राहतात
त्यानांच यश प्राप्त होते..


गरूडाइतके उडता येत नाही
म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही..


अडचणीत असतांना
अडचणीपासून दूर पळणे,
म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत
जाण्यासारखेच आहे..


टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा, दिखाऊ
स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून सावध रहा..


जोपर्येंत नाही
हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही,
तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे..


Best Swami Samarth Marathi Suvichar | बेस्ट स्वामी समर्थ मराठी सुविचार

खर्च झाल्याचे दुःख नसते
हिशोब लागला नाही,
की त्रास होतो..


जिभेचं वजन खुप कमी असतं,
पण तिचा तोल सांभाळणं खुप कमी लोकांना जमतं..


थोडे दुःख सहन करुन
दुसऱ्याला सुख मिळत असेल तर,
आपण थोडे दुःख सहन करायला
काय हरकत आहे..


साधं सोपं जगावं,
दिलखुश हसावं,
न लाजता रडावं,
राग आला तर चिडावं,
पण झालं गेलं
तिथल्या तिथेच सोडावं..


येणाऱ्या संकटांवर मात कशी करता येईल
याचा एवढा विचार करा की,
संकटाला ही येण्यासाठी विचार करावा लागेल..


Marathi Suvichar of Swami Samarth | मराठी सुविचार ऑफ स्वामी समर्थ

अडचणी ह्या आयुष्यात नसून
त्या आपल्या मनात असतात,
ज्यादिवशी आपल्या मनावर विजय मिळवाल
त्या दिवशी आपोआप मार्ग मिळेल..


एखाद्याच्या आयुष्याची वाट लावून
त्याच्या हसत्याखेळत्या जीवनात
संकटे आणून
ज्या माणसांना आनंद मिळतो,
त्यानी फक्त हे लक्षात ठेवा
नियतीचा फेरा हा सर्वत्र फिरतो
तुमच्या पापपुण्याचा हिशोब हा होतोच..


हिऱ्यांमुळे जशी दागिण्याची किंमत वाढते
तशीच कर्मामुळे माणसाची किंमत वाढते..
।। श्री स्वामी समर्थ ।।


माणसाची कदर कराया शिका,
ना कधी आयुष्य परत येते
ना आपल्या आयुष्यातील माणसं..


भोळा भाबडा स्वामी राया
अक्कलकोटी भक्त येऊनि
कधी ना रिकामा जाई
जो आला स्वामी दारी
त्याची झोळी सुखाने भरून जाई..


Shree Swami Samarth Suvichar | श्री स्वामी समर्थ सुविचार

“मोठा अधिकार,
संपत्ती यांचा चिरकाल भरवसा मानू नये..
श्री स्वामी समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ”


ज्यावेळी जाशील तू
असा काळोखात
त्यावेळी तुझी सावली हि सोडेल तुझी पाठ
तू घाबरू नको त्यावेळी
स्वामीच पकडतील तुझा हाथ..


जाणिले समर्थ तुम्ही
माझ्या मनीचे भाव,
म्हणून ओठांवर असते फक्त
श्री स्वामीसमर्थ नाव..
।। श्री स्वामी समर्थ ।।


ध्येयाचे साध्य करणे
कितीही कठीण असो
जर आत्मविश्वास असेल तर
अशक्य असे काहीच नाही..


ज्याने त्याने ठरवायचे असते
आपापले लक्ष्य,
संकटे कितीही येवोत
स्वामींचे असते सर्वत्र लक्ष..